วิธีการสมัครหมายเลขเวอร์ชั่นเกมเกาหลี

วิธีการใช้สำหรับจำนวนรุ่นเกมเกาหลีเป็น 153 ไหล่กว้าง 40… Continue reading วิธีการสมัครหมายเลขเวอร์ชั่นเกมเกาหลี